STOCKHOLM – SÖDERMALMSSKOLAN

bannerstock
HISTORISKT GLASBLOCKSTAK RESTAURERAS PÅ SÖDERMALMSSKOLAN

I slutet av 2011 påbörjades ett stort projekt i Stockholm, Södermalmsskolans 86 år gamla glasblockstak byttes ut. Under 20 år har taket över skolans ljushall varit täckt av ett provisoriskt yttertak av plast, men nu har det äntligen återfått sin forna glans.

Det har varit en stor utmaning att byta ut det 120 kvadratmeter stora glasblockstaket, dels för att skolan är kulturklassad och det nya taket var tvunget att vara så likt originalet som möjligt, dels för att undervisningen fortsatt som vanligt när taket bytts ut.

stockholm2
stockholm3
stockholm4

Det nya glasblockstaket har tillverkats av Vetro i nio stycken prefabricerade takelement som transporterats till Stockholm på lastbil för att sedan sättas på plats på skolans ursprungliga takstomme med hjälp av kranbilar.

stockholm5
stockholm6
stockholm15