Södermalmsskolan Stockholm 2011-2012

 

2011 påbörjades ett stort projekt i Stockholm. Södermalmsskolans 86 år gamla glasblockstak byttes ut. Under 20 år hade taket över skolans ljushall varit täckt av ett provisoriskt yttertak av plast. Vetro har tillsammans med Skanska återupprättat skolans forna glans.

Det har varit en stor utmaning att byta ut det 120 kvadratmeter stora glasblockstaket.  Skolan är kulturklassad och det nya taket var tvunget att vara så likt originalet som möjligt. Samtidigt fick inte undervisningen avbrytas, utan måste fortsätta som vanligt när taket bytts ut. 

Det nya glasblockstaket har tillverkats av Vetro i nio stycken prefabricerade takelement som transporterats till Stockholm på lastbil. De sattes på plats på skolans ursprungliga takstomme med hjälp av kranbilar och mobilkranar.