fbpx

Vetro är ett premium varumärke
Premium visar sig i detaljerna

vetro-detaljer

Det finns fler än vi som saluför glasräcken, glasblock, duschar och liknande produkter. Konkurrenters liknande produkter kostar ibland mindre än våra. Ordet ”liknande” är viktigt att poängtera. Liknande utseende, men stora skillnader i utförande, kvalitet och hållbarhet.

Ett litet exempel är ändbeslagen på våra dusch-dörrar med lyftgånghjärn. Hur de ser ut ser du ovan till höger, i vår säljare Joakim Öbergs hand. På vänster sida : de beslag vi en gång hade. Vi har kvar några av dem i en liten samling. Man kan säga att det är vårt lilla museum. Vi anser att de hör hemma på museum. Andra tycker tydligen att de är moderna. Du finner dem på många duschar ute på marknaden. Varför bytte vi dem?

Beslag av plast håller inte

När det gäller duschdörrar är ändbeslagen en svag punkt. En dörr skall klara av att öppnas och stängas dagligen. Duschdörrar är inget undantag. Om ett ändfäste går sönder, kan hela dörren falla ur. Eftersom det är glas, kan det i värsta fall sluta i splitter. Alla Vetros duschdörrar är av säkerhetsglas, så man kan i sådana fall inte skära sig på skärvor. Men det är en annan historia.

Så blev våra duschar som de skall vara

Vi upptäckte att flera fabrikat levererade ändbeslag av plast. Men de höll inte. Vi fick reklamationer. Därför tog vi fram nya beslag av zink och ersatte de av plast. Beslag av zink ger en robust och mer tålig lösning. Från början fanns inga beslag av zink att tillgå på marknaden. Vi fick ta fram egna och testa dem själva. Till slut blev våra duschar som de skall vara. Reklamationerna på duschar gick ned drastiskt.

Detta är en av detaljerna som gör att våra fabrikat och produkter är premium.

De är helt enkelt bättre, kort sagt

Läs om våra värderingar och vad vi står för

Kontakta oss!